Een stukje geschiedenis

Historie van het park

Gelegen in Noordoost-Twente herbergt de groene omgeving van Het Hulsbeek een rijke historie. Mede doordat archeologische resten bewaard zijn gebleven kun je tijdens een rustgevende wandeling op vele plekken een kijkje nemen in de geschiedenis van het park. Loop je over de heide die in bloei staat of ga je langs de Gammelkerbeek dan zul je bijvoorbeeld geveltekens, marken, grafheuvels en kloostermoppen kunnen zien.

Recreatiepark Het Hulsbeek was vroeger een landgoed en is eigendom geweest van de bekende Oldenzaalse textielfamilie Gelderman. De oudste vermelding uit 1835 stamt uit het Manuaal van de Rentmeester van Twente, met als notitie: “vacat” (onbewoond). Uit het schattingsregister van Twente (Statsarchiv te Munster, dus vallende onder het bisdom) valt af te leiden dat er anno 1475 ongeveer twintig boerderijen stonden.

Landgoed Het Hulsbeek werd in 1970 aangekocht door het Recreatieschap Twente. Zij beheert en exploiteert de drie recreatiegebieden in Twente: Het Hulsbeek (Oldenzaal), Het Rutbeek (Enschede) en Het Lageveld (Wierden).

In de jaren 70 is vervolgens het landgoed omgevormd tot recreatiepark. Hiertoe zijn door middel van zandafgraving drie recreatieplassen gemaakt. Het zand uit deze zandafgraving is gebruikt ten behoeve van de bouw van de Oldenzaalse woonwijk De Thij. Sinds de gemeentelijke herindeling van 2001 bevindt het gehele recreatiepark zich binnen de gemeente Oldenzaal. Daarvoor was het westelijke deel onderdeel van het buitengebied van Deurningen, dat deel uitmaakte van de gemeente Weerselo.